اخبار

گردهمایی مدیران دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان دربندرشهید باهنر

گردهمایی مدیران دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان دربندرشهید باهنر
نخستین گردهمایی مدیران دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در سال 94 به میزبانی بندر شهید باهنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر، این گردهمایی با محوریت تعیین اولویت های دریایی بنادر، تدوین برنامه های سالانه و دریافت پیشنهادات مدیران دریایی استان برای رفع چالش های موجود برگزار شد.
  "محمد محسنی" مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر نیز شعار محوری این نشست را "توسعه دریامحور از لاوان تا سواحل مکران" عنوان کرد.
وی در ادامه به تبیین توانمندی های بندر شهید باهنر و بنادر تابعه آن در منطقه شرق استان پرداخت و چالش ها و راهکارهای توسعه فعالیت های دریایی در این منطقه را نیز برشمرد.

محسنی هدف از برگزاری چنین گردهمایی ها و نشست هایی را انتقال تجارب و دانش تخصصی بین واحدهای مختلف به منظور ایجاد وحدت رویه و ایجاد هماهنگی بیشتر دست اندرکاران حمل و نقل دریایی استان عنوان کرد.
"مهدی نوفرستی" معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی را ایجاد هماهنگی و بهبود عملیات جستجو و نجات دریایی، شتاب بخشی به توسعه دریایی استان، اجرای پایش های زیست محیطی وارتقاء توان مقابله با آلودگی دریا، ارتقاء آبراهه های قابل کشتیرانی و مسیرهای دسترسی به بنادر و همچنین توسعه خدمات الکترونیک در حوزه دریایی عنوان کرد.
وی گفت: بخش دریایی مجموعه گسترده ای از فعالیت ها را شامل می شود که واحدهای دست اندرکار می بایست یک رویه واحد حاکمیتی و خدماتی را در پیش بگیرند.
نوفرستی خاطرنشان کرد: با توجه به تردد سالیانه 50 هزار فروند کشتی در تنگه هرمز و انجام حدود 90 درصد از جابجایی مسافران دریایی کشور در محدوده آب های تحت نظارت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان،  75درصد سوانح دریایی جنوب ایران در این استان به وقوع می پیوندد که بر همین اساس، باید مدیران دریایی فرآیندمحوری را  در دستور کار قرار داده و درخصوص کاهش ریسک ترددهای دریایی با همدیگر تبادل نظر مستمر داشته باشند.   
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در پایان از برگزاری دور دوم این گردهمایی در نیمه دوم سال و به میزبانی بندر لنگه خبر داد.
در پایان این نشست، مدیران دریایی و مسئولان بنادر تابعه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به بیان دیدگاه های خود پرداختند.