اخبار

نشست هم اندیشی فعالان تجاری با مدیربندرشهید باهنر

نشست هم اندیشی فعالان تجاری با مدیربندرشهید باهنر
برگزاری نشست موانع فراروی فعالان حوزه صادرات و واردات و راهکارهای پیشنهادی دربندرشهید باهنر

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،محمد محسنی دراین نشست ضمن تشکر ازمدعوین حاضردرجلسه هم اندیشی،فلسفه این نشست راارائه خدمت بهتر ومطلوبتر به تجار وبازرگانانی است که دراین بندر به فعالیت تجاری مشغول هستند.
مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنرافزود: موضوع وقت وزمان درتجارت خیلی ارزشمند است وکم کردن زمانهای هدر رفت درکارتجارت قطعاً هزینه هارا کاهش می دهد.

 

 

وی اظهارداشت، درحوزه بندرکه مامسئولیت آن رابه عهده داریم هرگونه تخلف وکوتاهی ازجانب مجموعه اگر نسبت به ارباب رجوع پیش بیاید خیلی قاطع پیگیری می شود وکارارباب رجوع دراسرع وقت انجام میگردد.
محسنی گفت: درخصوص خلأ نبوداداره استانداردها دربندرشهید باهنررایزنی های لازم بامسئولین استانی صورت پذیرفته ومادرحال فراهم ساختن  زیرساخت مناسب برای این خدمت هستیم وانشاءاله درزمان خیلی کوتاه اداره استانداردها دربندرمستقر می شودوخدمات لازم را برای تجاروبازرگانانی که دراین مجموعه بندری فعالیت دارندانجام می دهند.
دراین نشست که باحضورمسئولان گمرک شهیدباهنر واداره کل استانداردهرمزگان تشکیل شده بود،مشکلات پیش روی تجار رامورد بررسی قرار دادند.
درپایان این هم اندیشی،که فعالان تجاری به بیان مشکلات خود پرداختند ومقرر گردیدازسوی مجموعه بندروگمرک شهید باهنرواداره کل استانداردباجلسات سه جانبه راهکارهای مناسب برای سرعت بخشیدن وتسهیل اموردرارائه خدمات رسانی به فعالان اقتصادی خصوصاًدرامرصادرات موانع ومشکلات این جامعه اقتصادی مرتفع گردد.   

۲۰ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۵۶
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۸۲۸