اخبار

گزارش تصویری/بازدید مدیرکل بنادر ودریانوردی از بندر چند منظوره سیریک

گزارش تصویری/بازدید مدیرکل بنادر ودریانوردی از بندر چند منظوره سیریک
مدیرکل بنادرودریانوردی استان هرمزگان با همراهی مدیران ارشد این اداره کل وجمعی از مسئولین محلی از بندر چند منظوره سیریک بازدید کرد.