اخبار

بازدیدمعاون سازمان گردشگری ومیراث فرهنگی کشور ازبندرشهیدحقانی

بازدیدمعاون سازمان گردشگری ومیراث فرهنگی کشور ازبندرشهیدحقانی
گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،" صبح روز جمعه مورخ 29/12/93 دکترنامورمطلق معاون سازمان صنایع

دستی کشوربهمراه مهندس تراکمه معاون عمرانی استانداری استان هرمزگان وتعدادی از مسئولین استانی از نحوه خدمات رسانی

تسهیلات سفرهای نوروزی باحضور دربندرمسافری شهیدحقانی ازآخرین وضعیت ترددمسافران اطلاع کسب نمودند،دراین بازدیدمحسنی

مدیر اداره بنادرودریانوردی شهید باهنربه تشریح اقدامات صورت گرفته ودرحال انجام تردد مسافران وسایراقدامات پرداخت.