اخبار

بازدید استاندار استان هرمزگان باهیئت همراه دراولین روز نوروز94 ازبزرگترین بندرمسافری کشور

بازدید استاندار استان هرمزگان باهیئت همراه دراولین روز نوروز94 ازبزرگترین بندرمسافری کشور
گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،"جاسم جادری دراولین روز نوروز 94 از روند خدمات رسانی به

مسافرین نوروزی بازدید بعمل آورد،دراین بازدید یکساعته مهندس پویافرفرمانداربندرعباس ،ابراهیم ایدنی مدیرکل بنادرودریانوردی

استان هرمزگان ،محمدمحسنی مدیر اداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان وجمعی از مسئولین شهری استاندار هرمزگان

راهمراهی می کردند.

دراین بازدید استاندار هرمزگان با اهداء شاخه گل ازمسافرین نوروزی استقبال نمود.