اخبار

محمد محسنی قلعه قاضی به عنوان سرپرست اداره بنادرودریانوردی شهید باهنرمعرفی شد.

محمد محسنی قلعه قاضی به عنوان سرپرست اداره بنادرودریانوردی شهید باهنرمعرفی شد.
طی آیینی ویژه که با حضور معاون بندری ومناطق ویژه اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان، رئیس حراست اداره کل بنادرودریانوردی هرمزگان در جلسه شورای اداری بندرشهید باهنر برگزار شد . محمد محسنی قلعه قاضی به عنوان سرپرست جدید اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر رسمآ فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر: در این جلسه که یک ساعت ونیم به طول انجامید محمد علی سعیدی پور به عنوان نخستین سخنران طی اظهاراتی ضمن تقدیر وتشکر از تلاشهای خستگی ناپذیر مجید امینی در مدت هشت سال مدیریت بندرشهید باهنر، اظهارداشت دراین مدت شاهد رشد وشکوفایی و توسعه همه جانبه این بندر وبنادر شرق استان بودیم .

وی ادامه داد : رشدوتوسعه در بنادراستان از سیاستهای کلان سازمان بنادرودریانوردی است هدف همه ما ایجاد توسعه پایدار از یک سو وارتقای جایگاه بندر شهید باهنر وبنادر شرق استان از سوی دیگر است .در این جلسه محمد محسنی قلعه قاضی بعنوان سرپرست جدید اداره  بنادرودریانوردی شهید باهنر معرفی شد.

مجید امینی مدیر سابق بندر شهید باهنر ضمن تقدیر وتشکر از مدیرکل بنادر ودریانوردی استان هرمزگان گفت:خدا را شاکرم که یک نیروی با تخصص وبا درایت در راس مجموعه اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر قرار می گیرد که آشنا با مسائل بندری ومنطقه است واین می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی و بندری یک نقطه مثبت تلقی شود.