اخبار

برگزاری یک دوره سمینار مقابله بااسترس دربندرشهید باهنر

برگزاری یک دوره سمینار مقابله بااسترس دربندرشهید باهنر
مسئول واحد آموزش بندرشهید باهنر از برگزاری یک دوره آموزش مقابله با استرس درمحیط کار درراستای تحقق اهداف آموزشی سازمان بنادرودریانوردی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،عمران اسماعیلی با اعلام این خبرافزود: درراستای سیاستهای آموزشی سازمان بنادرودریانوردی واحد آموزش بندرشهید باهنربرای بالابردن سطح آگاهی ومقابله بااسترس درمحیط کاریک دوره آموزش باحضور 60 نفر برگزار کرد.

وی درادامه  تعریف استرس واسترس شغلی،آثارو پیامدهای جسمانی،روانی و رفتاری استرس،عوامل ایجادکننده استرس فردی ومحیطی، راههای مقابله با استرس درمحیط کار ،منزل وخارج از منزل، چگونگی اندازه گیری استرس شغلی راازموضوعات مطرح شده دراین دوره آموزشی عنوان کرد،مسئول واحد آموزش بندرشهید باهنرگفت: مدت این دوره آموزشی 8 ساعت بوده و درپایان گواهینامه آموزشی  برای  شرکت کننده گان صادرمی شود.