اخبار

اصلاح عنوان تشکیلاتی بندرشهید باهنر به اداره بنادر

اصلاح عنوان تشکیلاتی بندرشهید باهنر به اداره بنادر
مدیر بندرشهید باهنرازاصلاح عنوان تشکیلاتی این مجموعه از"اداره بندر" به اداره بنادر خبرداد.
  به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،"مجید امینی" دراین رابطه اعلام کرد: طبق مصوبه مورخ 10/03/93 کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری وموافقت اعضای این کمیته ،ازاین پس عنوان بندرشهیدباهنراز اداره بندر به اداره بنادرتغییر می یابد. وی اضافه کرد: اصلاح عنوان تشکیلاتی،حاصل تلاش اداره کل منابع انسانی وپشتیبانی ورفاه سازمان بنادرودریانوردی بودکه از طرف مدیریت وکارکنان بندر شهید باهنر اززحمات این عزیزان قدردانی می شودو برهمین اساس، بندرشهید باهنرمسئولیت اداره بنادر شرق استان شامل،بـنادرشهید حقانی،هرمز،تـیاب ،سیریک وجاسک برعهده خواهد داشت.
۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۸
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۱,۵۱۰