اخبار

برگزاری نشست مشترک مدیربندر شهید باهنر با ناظر گمرکات استان هرمزگان

برگزاری نشست مشترک مدیربندر شهید باهنر با ناظر گمرکات استان هرمزگان
مدیر اداره بندر ودریانوردی شهید باهنرطی نشستی صمیمی با ناظر گمرکات استان هرمزگان درخصوص مباحث کاری مربوط به دومجموعه را به گفتگو نشستند.

به گزارش روابط عمومی اداره بندرودریانوردی شهید باهنر، دراین نشست مجید امینی پتانسیلهای موجود در بندرشهید باهنر را به حاضرین توضیح داد وآمادگی خود را جهت هرگونه همکاری بامسئولین گمرک باهنر اعلام کرد.دراین نشست که با تبادل نظر مسئولین دو مجموعه بندر وگمرک همراه بود مسائل و مشکلات این دو حوزه مورد بررسی قرار گرفت.