اخبار

دوره آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

دوره آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS

به گزارش روابط عمومی اداره بندرودریانوردی شهیدباهنر؛ یک دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS جهت پرسنل بندرشهیدباهنرکه با توجه به پیاده سازی این سیستم درسال گذشته درمحدوده فناوری اطلاعات در این بندرپس از مراحل پیاده سازی ونزدیک بودن به زمان ممیزی نهایی واخذ گواهینامه؛  با حضور مدیر بندر، معاونین وپرسنل بندربرگزار گردید.

این دوره با همکاری واحد آموزش و واحد انفورماتیک بندرشهیدباهنر توسط کارشناس شرکت مشاور پروژه ISMS درمحل سالن اجتماعات بندرشهیدباهنر برگزارشد.


۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۵:۱۶
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱,۴۷۲