اخبار

برگزاری دوره آموزش اطفاء حریق دربندرشهید حقانی

برگزاری دوره آموزش اطفاء حریق دربندرشهید حقانی
مسئول ایستگاه آتش نشانی بندرشهید باهنر از برگزاری دوره آموزشی اطفاءحریق دربندرشهید حقانی به عنوان بزرگترین بندر مسافری کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره بندرودریانوردی شهید باهنر امیر عطائیان بااعلام این خبر افزود: بانزدیک شدن به طرح ساماندهی سفرهای دریایی وترددشناورهاومسافرین از طریق بندرمسافری کشور ،دوره آموزش مقدماتی اطفاءحریق دردوبخش عملی وتئوری برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را زمینه سازی برای ارتقاء سطح ایمنی ترددشناورهای مسافری عنوان کرد.

به گفته عطائیان 120تن از خدمه شناورهای مسافری شرکت کننده دراین دوره آموزشی بانحوه عکس العمل هنگام بروز حوادث آتش سوزی ونحوه استفاده ازکپسول های آتش نشانی آشناشدند.


آموزش اطفاءحریق
آموزش اطفاءحریق
آموزش اطفاءحریق
آموزش اطفاءحریق
آموزش اطفاءحریق
آموزش اطفاءحریق

۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ۱۱:۲۳
روابط عمومی بندر ودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۱,۵۹۲