اخبار

به منظور ارتقاء سطح سلامت نیروی انسانی در بندر شهیدباهنر انجام شده است

به منظور ارتقاء سطح سلامت نیروی انسانی در بندر شهیدباهنر انجام شده است
در راستای الزامات سیستم مدیریت یکپارچه IMS وارتقاء سطح سلامت نیروی انسانی شاغل در بندر توسطHSE بندرشهیدباهنر صورت پذیرفته است.

به گزارش روابط عمومی؛ مسوولHSEبندرشهیدباهنر ضمن اشاره به موقعیت بین المللی بندرشهیدباهنرگفت: پایگاه اورژانس بندر به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات می باشد که از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر 235نفر از خدمات اورژانس به صورت حضوری وعملیاتی بهره مند شده اند.
در ادامه
"محمد علی زارع" از فعال نمودن کمیته حفاظت وبهداشت کار پیمانکاران، پایش عوامل زیان آور محیط کار وانجام اقدامات لازم در راستای رفع موارد غیر استاندارد در بندر شهید باهنر توسط مرکز ایمنی، بهداشت ومحیط زیست خبرداد وگفت: در 8ماهه سال جاری تعداد40فقره فرم اقدام اصلاحی پیشگیرانه صادرشده است که بالغ بر 80درصد آن نیز اجرایی گردیده است.
وی درپایان ضمن اشاره به گذراندن سومین دوره ممیزی مراقبتی، مطابق با دواستاندارد
 OHSAS18001.2007و
  ISO14001.2004
بدون مشاهده عدم انطباق از طرف ممیزین شرکت IMQ از حمایت وارشادات مدیریت ومعاونین محترم بندر شهیدباهنر تشکر وقدردانی نمود.

۲۰ آذر ۱۳۹۲ ۱۵:۵۲
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱,۲۱۳