اخبار

پنجمین ممیزی خارجی استاندارد IMS در بندر شهید باهنر

پنجمین ممیزی خارجی استاندارد IMS در بندر شهید باهنر

به گزارش روابط عمومی اداره بندرودریانوردی شهیدباهنر؛ این ممیزی با موفقیت و بدون هیچ گونه عدم انطباقی صورت گرفت. مهندس چتر زرین سر ممیزی تیم IMQ  ضمن اشاره به اهمیت بندرشهیدباهنر از ممیزی این دوره ابراز خرسندی کرد و اقدامات صورت گرفته، تعهدات مدیریتی، جلسات بازنگری مدیریت و کلیه اقدامات انجام شده در امور دریایی و بندری، محیط زیست دریایی، HSE و تضمین کیفیت را نقطه قوت این دوره برشمرد. در ادامه این ممیزی که با اجرای مانور اطفاء حریق و امداد و نجات در یکی از کشتی های مستقر در بندر شهید باهنر همراه بود، عملکرد آتش نشانی، اورژانس و تیم های شرکت کننده درمانور، مورد تحصین و رضایت سر ممیز تیم IMQ قرار گرفت.


مانور ممیزی آذرماه 92
مانور ممیزی آذرماه 92
مانور ممیزی آذرماه 92

 

۵ آذر ۱۳۹۲ ۱۲:۴۶
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱,۶۲۲