اخبار

تخلیه محموله ترافیکی فوق سنگین برای نخستین بار در بندرشهیدباهنر

تخلیه محموله ترافیکی فوق سنگین برای نخستین بار در بندرشهیدباهنر
برای نخستین بار کارشناسان واحد دریایی و بندری شهید باهنر موفق به تخلیه یک نگله فوق سنگین 425 تنی، تجهیزات پتروشیمی با استفاده از اسکله های رمپ شناور شدند.
  به گزارش روابط عمومی اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر، علیرغم محدودیت های اراضی و محوطه های بندری، کارشناسان ایمنی و عملیات دریایی و بندری شهید باهنر با استفاده از اسکله های رمپ فلزی بندر، بدون بهره گیری از تجهیزات باربرداری  موفق شدند یک محموله فوق سنگین  425 تنی را دربندرشهیدباهنر تخلیه نمایند. این نگله سنگین از مبدآ کشور هندوستان به سفارش پتروشیمی شیراز ساخته و به بندرشهیدباهنر ترانزیت شده است .

"قاسم عسکری نسب" معاون دریایی و بندری شهید باهنر؛ ضمن تشریح عملیات تخلیه این محموله بزرگ از یک فروند شناور لندینگ کرافت، گفت: ابتدا بوژی های مناسب جهت انتقال در زیر نگله فوق سنگین قرارداده و با ایمنی کامل نگله بر روی بوژی مهار گردید پس از بررسی های بعمل آمده ویژگی های شناور و ارزیابی وضعیت اسکله های شناور توسط کارشناسان ایمنی عملیات بندری و کارشناسان حوزه دریایی مجوز تخلیه نگله صادر گردید. سپس با یک عملیات شیفتینگ شناور به مناسبترین اسکله تعیین شده منتقل و در آنجا با بهره گیری از توان دو کشنده با مجموع قدرت 1200 اسب بخار نگله از شناور خارج گردیدو بدون اخلال در ترافیک بندر به محلی ایمن انتقال داده شد .      
وی افزود: این عملیات که نخستین عملیات تخلیه محموله های فوق سنگین با استفاده از اسکله های رمپ شناور می باشد 10 ساعت تحت نظارت کارشناسان ایمنی به طول انجامید.   
ایشان ضمن اشاره به موقیعت مناسب بندرشهیدباهنر درمنطقه افزود: باتوجه به استقبال روزافزون صاحبان کالا جهت بهره گیری از خدمات بندر شهید باهنر یاد آور شد بندر شهید باهنر  با دارا بودن 3 اسکله شناور  فلزی و خدمات دهی سریع مکان مناسبی برای تخلیه محموله های فوق سنگین در بنادر جنوبی کشور  به حساب می آید که به همین دلیل درخواست های مکرری ازسوی صاحبان کالاهای فوق سنگین ومشابه به بندر ارائه می گردد.

نگله 425تنینگله 425تنی
نگله 425تنی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگله 425تنی

۲۶ آبان ۱۳۹۲ ۱۴:۵۲
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۲,۵۲۱