اخبار

بازدید مدیرکل هماهنگی ونظارت اموراقتصادی از بندرشهیدباهنر

بازدید مدیرکل هماهنگی ونظارت اموراقتصادی از بندرشهیدباهنر
مهندس سعدی صادقی مدیرکل هماهنگی ونظارت اموراقتصادی روز یکشنبه مورخ 92/8/5 از بندرشهیدباهنر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره بندرودریانوردی شهیدباهنر؛ مهندس صادقی وهیآت همراه ضمن بازدید از محوطه های بندری بندرشهیدباهنر از نزدیک درجریان روند فعالیت دراین بندر استراتژیک وچند منظوره قرار گرفتند.
مدیرکل هماهنگی ونظارت امور اقتصادی درجریان بازدید از بندرشهیدباهنر که به منظور بررسی ورفع مشکلات فراروی نحوه صادرات و واردات از این بندر وارائه گزارش به معاون اول محترم رییس جمهور صورت پذیرفت از این بندر بازدید وبا امینی مدیر اداره بندرودریانوردی شهیدباهنر دیدار داشتند.

۶ آبان ۱۳۹۲ ۱۲:۱۷
تعداد بازدید : ۱,۰۲۵