اخبار

به مناسبت هفته ایمنی انجام شد

به مناسبت هفته ایمنی انجام شد
درراستای افزایش سطح ارتقاء علمی وعملی فعالیت های مرتبط با مدیریت بحران اقدام شد

به گزارش روابط عمومی اداره بندرودریانوردی شهیدباهنر؛ به مناسبت آغاز هفته ایمنی، آشنایی با نکات ایمنی و اطفاء حریق با استفاده از خاموش کنندهای دستی بصورت تئوری وعملی به دانش آموزان دبستان دخترانه و پسرانه شهرک شهید باهنر آموزش داده شد، این آموزش که به منظور کاهش خسارت ومدیریت بحران درزمان حادثه صورت گرفت با استقبال دانش آموزان برگزارگردید.


آموزش دانش آموزان
آموزش دانش آموزان
آموزش دانش آموزان
آموزش دانش آموزان


۲۷ مهر ۱۳۹۲ ۱۰:۵۴
تعداد بازدید : ۱,۶۲۷