اخبار

توسط آتش نشانی اداره بندر ودریانوردی شهیدباهنر اطفاءشد

توسط آتش نشانی اداره بندر ودریانوردی شهیدباهنر اطفاءشد
یک فروند لنج متوقف شده در پارکینگ دریابانی واقع در حوضچه بندرشهیدباهنر دچارحریق شد که با اقدام به موقع اطفاءشد

به گزارش روابط عمومی اداره بندر ودریانوردی شهیدباهنر؛ درساعت 13:17 روز چهارشنبه مورخ 92/3/1 با اعلام حریق؛ آتش نشانی، اورژانس، شناورهای آتش خوار مستقر در بندر شهیدباهنر وارد عمل شده ومشغول اطفاء حریق شدند این عملیات درحالی انجام شد که  یک فروند لنج باری متوقف شده در پارکینگ دریابانی واقع در حوضچه بندرشهیدباهنر در حال آتش بود که با اقدام به موقع وبا مدیریت اداره بندر ودریانوردی شهیدباهنر وکمک سایر ارگانهای مستقر دربندر شهیدباهنر آتش مهار، و اطفاء کامل نیز انجام شد.شایان ذکراست علت حادثه در حال بررسی می باشد.
 
اطفاء حریق

اطفاء حریق02
اطفاء حریق01

۱ خرداد ۱۳۹۲ ۱۹:۲۶
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۲,۱۹۰