اخبار

به مناسبت هفته سلامت انجام شد

به مناسبت هفته سلامت انجام شد
فشار خون را جدی بگیریم

به گزارش روابط عمومی اداره بندر ودریانوردی شهیدباهنر، همزمان با آغاز هفته سلامت پایگاه اورژانس بندر شهیدباهنر با توجه به شعار فشار خون را جدی بگیریم اقدام به تست فشار خون همکاران نمود که شایان ذکر است در این طرح تعداد 80 نفر از همکاران مورد معاینه فشارخون قرار گرفتند.

هفته سلامت تست فشار خون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

هفته سلامت تست فشار خون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته سلامت تست فشار خون  

 

 

۲۱ فروردین ۱۳۹۲ ۱۶:۱۲
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱,۱۵۹