اخبار

افزایش تردد وجابجایی در طرح نوروز ی بنادرشرق استان هرمزگان

افزایش تردد وجابجایی در طرح نوروز ی بنادرشرق استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی اداره بندر ودریانوردی شهیدباهنر، از شروع طرح نوروزی سفرهای دریایی که از 24اسفندماه سال گذشته آغاز شده است، تا 15فروردین ماه سال92 تعداد3652 تردد در بنادر شرق استان هرمزگان انجام شده است که میزان 14درصد رشد را نشان می دهد. همچنین درمدت زمان اجرای طرح سفرهای نوروزی تاکنون حدود 345هزار نفر از بنادرشهیدباهنر، شهیدحقانی وهرمز به وسیله شناورهای ایمن واستاندارد جابجا شده اند که این میزان جابجایی 12درصد رشد داشته است .

۱۷ فروردین ۱۳۹۲ ۰۹:۴۷
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱,۰۸۱