اخبار

بازدید فرماندار بندر عباس از بندر مسافری شهیدحقانی

بازدید فرماندار بندر عباس از بندر مسافری شهیدحقانی
به گزارش روابط عمومی بندر ودریانوردی شهیدباهنر، فرماندار بندر عباس وهیئت همراه؛ با حضور در بندر مسافری شهیدحقانی از نزدیک با نحوه خدمت رسانی به مسافران وهموطنان گرامی بازدیدکرد؛ دراین بازدید امینی مدیربندر ودریانوردی شهیدباهنر با جمعی از  همکاران دریایی وبندری ایشان را همراهی ونحوه خدمت رسانی را تشریح کردند.

بازدید فرماندار از بندر شهیدحقانی

بازدید فرماندار از بندر شهیدحقانی  

بازدید فرماندار از بندر شهیدحقانی  

۶ فروردین ۱۳۹۲ ۱۷:۲۲
تعداد بازدید : ۱,۲۰۰