اخبار

مانور موفقیت آمیز مقابله با سوانح دریایی دربندرشهیدحقانی

مانور موفقیت آمیز مقابله با سوانح دریایی دربندرشهیدحقانی

به گزارش روابط عمومی اداره بندرودریانوردی شهیدباهنر، در آستانه تعطیلات سفرهای پایان سال انجام شد.
این مانور آموزشی به منظور ارتقاء آمادگی خدمه،آشنایی بروز با وسایل کمک رسانی اولیه وعلایم هشداردهنده در شناورهای مسافری برگزار شد، بندرشهیدحقانی از مهمترین وپر تردد ترین بندر مسافری در سطح کشور نیز محسوب می شود.

مانور

مانورمقابله با سوانح دریایی

مانورمقابله با سوانح دریایی

مانورمقابله با سوانح دریایی

مانورمقابله با سوانح دریایی۲ اسفند ۱۳۹۱ ۱۵:۵۴
تعداد بازدید : ۹۳۷