اخبار

پایان مسابقات جام دهه فجر دربندرشهیدباهنر

پایان مسابقات جام دهه فجر دربندرشهیدباهنر

به گزار ش روابط عمومی اداره بندرودریانوردی شهیدباهنر ، این دوره از مسابقات دردورشته دارت وفوتبال دستی برگزار شد
عمران اسماعیلی دبیرکمیته ورزش گفت: این دوره از مسابقات دررشته دارت ویژه بانوان کارمند، با شرکت 15نفر برگزار شد که بعد از یک رقابت نزدیک وفشرده به 3نفر برتر این مسابقات جوایزی به رسم یادبود اهداء گردید.دبیرکمیته ورزش درادامه افزود: مسابقات فوتبال دستی هم با حضور 12تیم در 2گروه 6تیمی به رقابت پرداختند که درمجموع با رد وبدل شدن 515 گل دراین دوره از مسابقات پرتحرک رشته ورزشی فوتبال دستی به سه تیم برتر  نیز هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.

مسابقات دهه فجر

مسابقات دهه فجر

مسابقات دهه فجر

۳۰ بهمن ۱۳۹۱ ۱۳:۲۹
تعداد بازدید : ۱,۰۷۳