اخبار

نمایشگاه دستاوردهای دستگاه های اجرایی استان هرمزگان

نمایشگاه دستاوردهای دستگاه های اجرایی استان هرمزگان
به گزارش روابط عمومی اداره بندرودریانوردی شهیدباهنر، هم زمان با آغاز دهه مبارک فجر،  نمایشگاهی باعنوان  دستاوردهای انقلاب واقع درپارک دولت برگزاراست؛ دراین نمایشگاه توانمندی های ادارات ودستگاههای اجرایی استان هرمزگان درمعرض دید بازدید کنندگان قرارگرفته است.غرفه اداره بندرودریانوردی شهیدباهنر این افتخار رادارد که درروز افتتاحیه نمایشگاه پذیرای استاندارمحترم، فرمانداروشهردار شهرستان بندرعباس وسایر مدیران اجرایی استان نیز باشد. بندرشهیدباهنر با ارائه ماکت هایی از پروژه های دردست اقدام ،ونمایش تصاویرو اطلاعات سایر پروژه های که در بندرشهیدباهنر، بندرشهیدحقانی،بندرهرمز، بندرتیاب و بندرسیریک دردست انجام است وبا حضور کارشناسان ومهندسین مشاور به سئوالات مراجعه کنندگان پاسخ می دهد

نمایشگاه دهه فجر

نمایشگاه دهه فجر

نمایشگاه دهه فجر

۲۱ بهمن ۱۳۹۱ ۱۶:۱۷
تعداد بازدید : ۱,۱۸۵