اخبار

ورود هیئت عمانی به بندر شهید باهنر

ورود هیئت عمانی به بندر شهید باهنر
به گزارش روابط عمومی بندر شهید باهنر، روز شنبه مورخ 25/9/91 استاندار استان مسندم کشور پادشاهی عمان به همراه هیئت بازرگانی وارد بندر شهید باهنر شدند.

    کشتی عمانی

   به گزارش روابط عمومی بندر شهید باهنر، روز شنبه مورخ 25/9/91 استاندار استان مسندم کشور پادشاهی عمان به همراه هیئت بازرگانی وارد بندر شهید باهنر شدند. استاندار هرمزگان از هیئت مذکور در بندر شهید باهنر استقبال کردند. لازم به ذکراست که شناور ساکراه متعلق به خط کشتیرانی پادشاهی عمان دومین سفر خود را به بندر شهید باهنر انجام داد.

کشتی عمان1 

۲۷ آذر ۱۳۹۱ ۰۸:۲۵
تعداد بازدید : ۱,۸۳۳