اخبار

تودیع ومعارفه معاون دریایی وبندری بندرشهیدباهنر

تودیع ومعارفه معاون دریایی وبندری بندرشهیدباهنر

شنبه مورخ 29/7/91 مراسم تودیع آقای فرهمند پسران ومعارفه آقای قاسم عسکری نسب با حضور جانشین معاون دریایی وبندری اداره کل بنادرودریانوردی استان وامینی مدیربندرشهیدباهنر وجمعی ازمعاونین وکارشناسان دراین بندر انجام شد.دراین مراسم امینی اززحمات شبانه روزی جناب آقای پسران با لوح تقدیر واهداءهدیه ای به رسم یادبود، تقدیروتشکر بعمل آوردند.

۲۹ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۲۳
تعداد بازدید : ۱,۹۲۰