اخبار

دربندرشهیدحقانی انجام شد

دربندرشهیدحقانی انجام شد

به گزارش روابط عمومی بندرشهیدباهنر، شبکه استانی سیمای مرکز خلیج فارس برنامه ای تحت عنوان صبح آغاز برای ارتباط با شبکه ملی استانها شبکه شما به تهیه کنندگی مرتضی کیوانی زاده، با درنظر گرفتن موقعیت شهربندرعباس و بهره گیری ازآبهای نیلگون خلیج فارس؛ بندرمسافری شهیدحقانی را برای ارتباط زنده با این شبکه ملی همچون برنامه های گذشته درنظرگرفت؛ درمدت زمان پخش برنامه با به تصویر کشیدن نمادهای مختلفی ازجمله تصاویر سطح شهر،آبهای نیلگون خلیج فارس و ترددشناورهای مسافری درپرترددترین بندرمسافری کشور (بندرشهیدحقانی )ازطریق شبکه ملی شما با سراسرایران ارتباط برقرارکرد.درپایان تهیه کننده وعوامل این برنامه  ازمدیریت بندرشهیدباهنر وپرسنل بندرشهیدحقانی به جهت همکاری مکرراداره بندرودریانوردی شهیدباهنر و صداوسیمای مرکزخلیج فارس دراشاعه فرهنگ وموقیعت استان هرمزگان تشکروقدردانی کرد.

                برنامه زنده تلویزیون05 

                برنامه زنده تلویزیون04

                برنامه زنده تلویزیون03  

                برنامه زنده تلویزیون06 

۱۸ مهر ۱۳۹۱ ۱۴:۴۸
تعداد بازدید : ۱,۵۲۶