اخبار

دیداردبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ها با مدیر بندرشهیدباهنر

دیداردبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ها با مدیر بندرشهیدباهنر

سمیعی دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی های ایران روز یکشنبه مورخ 16/7/91  با امینی مدیراداره بندرودریانوردی شهیدباهنر دیدارکردند؛ ایشان دراین دیدارصمیمانه با درنظرگرفتن موقعیت استراتژیک این بندردرمنطقه درخصوص مسایل حمل ونقل دریایی وهمکاری های بیشتر درآینده نزدیک گفتگو وتبادل نظر کردند. درپایان سمیعی ضمن ابراز خرسندی ازاین ملاقات ،ازهمکاری مسئولین مجموعه اداره بندرودریانوردی شهیدباهنر تشکروقدردانی نمودند.

۱۸ مهر ۱۳۹۱ ۱۴:۲۱
تعداد بازدید : ۱,۲۰۰