اخبار

فرمانده گاردوانتظامات بندرشهیدباهنرمنصوب شد.

فرمانده گاردوانتظامات بندرشهیدباهنرمنصوب شد.

به گزارش روابط عمومی، روز چهارشنبه مورخ 5/7/91طی حکمی سربنداردارسوم  ابوذرحضوری به عنوان فرمانده گاردوانتظامات بندرشهیدباهنر منصوب شد؛ دراین مراسم امینی مدیربندرودریانودری شهیدباهنر با تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس ودهه کرامت برای آقای روح الله شاعلیا فرمانده سابق گاردوانتظامات بندرشهیدباهنر که به عنوان فرمانده گاردوانتظامات بنادراستان هرمزگان منصوب شدند، آرزوی توفیق روز افزون کردند وبرای فرمانده جدید گاردوانتظامات بندرشهیدباهنر آروزی سلامتی وتندرستی درتمام لحظات کاری و زندگی را خواستارشدند.

۵ مهر ۱۳۹۱ ۱۶:۵۰
تعداد بازدید : ۱,۵۸۸