اخبار

دیدارمدیر کل امورمالی بنادرودریانوردی با مدیربندرشهیدباهنر

دیدارمدیر کل امورمالی بنادرودریانوردی با مدیربندرشهیدباهنر

به گزار ش روابط عمومی، دراین دیدارکه با حضور علی کرمی مدیرکل امورمالی سازمان بنادرودریانوردی وهیئت همراه با مدیربندرشهیدباهنر ومعاونین صورت پذیرفت؛ به بررسی مسائل اداری و مالی پرداخته شد ودرپایان ازسالن خدمات دریایی وساختمان اداری بندرشهیدباهنر بازدید نمودند.

مدیرکل امورمالی سازمان 

مدیرکل امورمالی سازمان

مدیرکل امورمالی سازمان  

۵ مهر ۱۳۹۱ ۱۶:۳۵
تعداد بازدید : ۱,۳۷۹