اخبار

برگزاری جلسه بررسی تعهدات بهره بردار اسکله های نفتی بندر شهید باهنر

پیرو واگذاری اسکله های نفتی C1 و C5 بندر شهید باهنر به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان جلسه ای درخصوص بررسی نحوه اعمال تعهدات بهره بردار با حضور مسؤولین واحد دریایی و بندری ، گروه کارشناسان اعزامی از اداره کل اموربندری سازمان و مسؤولین شرکت ملی پخش فرأورده های نفتی هرمزگان در تاریخ 4/12/87 در اتاق کنفرانس واحد دریایی و بندری برگزار گردید.

(( برگزاری جلسه بررسی تعهدات بهره بردار اسکله های نفتی بندر شهید باهنر ))

 

پیرو واگذاری اسکله های نفتی C1 و C5 بندر شهید باهنر به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان جلسه ای درخصوص بررسی نحوه اعمال تعهدات بهره بردار با حضور مسؤولین واحد       دریایی و بندری ، گروه کارشناسان اعزامی از اداره کل اموربندری سازمان و مسؤولین شرکت ملی پخش فرأورده های نفتی هرمزگان در تاریخ 4/12/87 در اتاق کنفرانس واحد دریایی و بندری برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی بازدیدهای انجام شده و نحوه همکاری بهره بردار ، الزامات سازمان   بنادر و دریانوردی جهت اجرای پروژه های تعمیراتی و افزایش ضریب ایمنی تعین گردید.

در این جلسه مقرر گردید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نسبت به تهیه و نصب تجهیزات مدرن بارگیری مواد نفتی و ایمنی اسکله های نفتی ، با نظارت و تایید سازمان بنادر و دریانوردی اقدام نماید. لازم به ذکر است بندر شهید باهنر نخستین بندری است که اقدامات اجرایی واگذاری اسکله های نفتی را در بین بنادر نفتی کشور انجام داده و از بدو واگذاری ، اقدام به تهیه طرح بازرسی مدون و نظارت دقیق براجرای تعهدات بهره بردار نموده است.

 

 

BAHONAR PORT...................BAHONAR PORT.........................BAHONAR PORT          
۲۷ فروردین ۱۳۸۸ ۱۰:۲۳
تعداد بازدید : ۱,۰۷۷