اخبار

با حضورمدیربندرودریانوردی شهیدباهنر ومعاونین فنی ومهندسی وعمرانی اداره کل بنادراستان انجام شد

با حضورمدیربندرودریانوردی شهیدباهنر ومعاونین فنی ومهندسی وعمرانی اداره کل بنادراستان انجام شد

 به گزارش روابط عمومی، امینی مدیربندرودریانوردی شهیدباهنرگفت:اولین شمع اسکله بندرهرمزطبق برنامه درمورخ 31/5/91اجراشد.
امینی اظهارداشت: تعدادشمع های پیش بینی شده در مجموع 12عدد است که طبق برنامه زمانبندی شده روزانه یک شمع اجرا
می شود. امینی مدیربندرشهیدباهنردرادامه افزود:بعدازاجرای کامل 12شمع، درمرحله بعدی اسکله های شناوری که هم اکنون درمجتمع کشتی سازی درحال آماده سازی می باشد جهت رفاه حال شهروندان هرمزی نصب خواهد شد.

هرمز4هرمز3                

۱ شهریور ۱۳۹۱ ۱۵:۴۴
تعداد بازدید : ۱,۵۸۸