اخبار

ویُطعِمُون الطَّعَامَ عَلَی حُبّهِ مِسکیناً ویَتیماً واسیراً (سوره انسان آیه 8)

ویُطعِمُون الطَّعَامَ عَلَی حُبّهِ مِسکیناً ویَتیماً واسیراً  (سوره انسان آیه 8)

ویُطعِمُون الطَّعَامَ عَلَی حُبّهِ مِسکیناً ویَتیماً واسیراً

وغذای خودرا بااین که به آن علاقه ونیازدارندبه مسکین ،یتیم واسیرمی دهند.

                                                                                                (سوره انسان آیه 8)

مدیربندرودریانوردی شهیدباهنر درگفتگو با روابط عمومی اظهارداشت :یکی از سنت های که دربین مردم رواج داردفرهنگ اطعام ایتام است که برگرفته ازمکتب ناب محمدی وقرار گرفتن درمسیر ولایت فقیه است.امینی درادامه افزود :تعداد50بسته ازهدایای غیرنقدی اداره بندرودریانوردی شهیدباهنر به کمیته امدادامام خمینی (ره)ارسال شد که متعلق به افراد نیازمندومشمول تحت پوشش است.امینی مدیربندرودریانوردی بندرشهیدباهنر ابرازامیدواری کردکه نه تنها درماه مبارک رمضان بلکه درتمام ایام سال این سنت وبرنامه ها ترویج پیدا کرده ودرآینده نزدیک هیچ نیازمندومحرومی باقی نماند.

اطعام ایتام1

    اطعام ایتام 2

 

۲۵ مرداد ۱۳۹۱ ۱۲:۳۵
تعداد بازدید : ۴,۹۱۰