اخبار

به منظورآموزش، اطلاع رسانی وارتقای سطح سلامت کارکنان انجام شد

به منظورآموزش، اطلاع رسانی وارتقای سطح سلامت کارکنان انجام شد
به گزارش روابط عمومی، رئیس اموراداری بندرشهیدباهنر گفت:واحدHSE بندراقدام به تهیه وتوزیع گردونه سلامت وگردونه نمایه توده بدنی دربین کارکنان نمود.خانم رستمی  افزود:آموزش، اطلاع رسانی وارتقای سطح سلامت کارکنان ازجمله اهداف این کاراست.
رئیس اموراداری بندرشهیدباهنر بااشاره به تغذیه مناسب وسالم درهمه ایام به ویژه ماه مبارک رمضان برای همکاران آرزوی سلامتی وتندرستی کرد.
۲۵ مرداد ۱۳۹۱ ۱۲:۲۴
تعداد بازدید : ۱,۱۶۷