اخبار

ترافیک کامیون ها درمحوطه بندری64درصدکاهش یافته است

ترافیک کامیون ها درمحوطه بندری64درصدکاهش یافته است

به گزارش روابط عمومی، فرمانده گاردوانتظامات بندرودریانوردی شهیدباهنر گفت:با اجرای طرح ترافیک درمحوطه های بندری بندرشهیدباهنر وبنادرتابعه، آموزش قوانین وبهره گیری ازپرسنل وظیفه شناس ازجمله عوامل کاهش 64درصدی ترافیک کامیون ها درمحوطه های بندری است.
روح الله شاعلیا افزود:این مهم محقق نمی شد مگربا آموزش قوانین،حضورواعمال به موقع قانون که برعهده پرسنل این اداره می باشد.
سربندردارسوم روح الله شاعلیا ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات با اشاره به حدیث بهترین جهاد،روزه داری درهوای گرم است،ازپرسنل پرتلاش این اداره تشکرنمود.

گارد1 گارد3

گارد2 گارد4

 

۱۸ مرداد ۱۳۹۱ ۱۶:۱۵
تعداد بازدید : ۱,۹۲۲