اخبار

دیداراعضای شورای اسلامی وشهردار بندرسیریک با مدیربندرودریانوردی شهیدباهنر

دیداراعضای شورای اسلامی وشهردار بندرسیریک با مدیربندرودریانوردی شهیدباهنر

  به گزارش روابط عمومی اداره بندرودریانوردی شهیدباهنر، این دیدار در روز سه شنبه 10/5/91 انجام پذیرفت.

دراین دیداراعضای شورای اسلامی وشهرداربندرسیریک از مدیر و معاونین بندرشهیدباهنر به واسطه تلاش و

پیگیری مجدانه و مساعدت درزمینه پروژه بندرچندمنظوره سیریک که هم اکنون درفازلایروبی درحال اجراست تقدیروتشکرکردند.

درهمین راستا امینی مدیربندر شهیدباهنر گفت :لایروبی بندرسیریک با 18%پیشرفت فیزیکی باسرعت خوبی درحال انجام است که 22بهمن سال جاری به اتمام خواهد رسید.

درپایان اعضای شورای اسلامی وشهردار بندرسیریک آمادگی و حمایت خود را در توسعه وپیشرفت پروژه بندرسیریک ازبندرشهیدباهنر را اعلام کردند.

 

                 

۱۴ مرداد ۱۳۹۱ ۱۲:۴۰
تعداد بازدید : ۱,۱۰۸