اخبار

تودیع ومعارفه رئیس امورمالی بندرشهیدباهنر

تودیع ومعارفه رئیس امورمالی بندرشهیدباهنر

به گزارش روابط عمومی بندرشهیدباهنر،روز دوشنبه مورخ9/5/91 مراسم تودیع آقای علی کامجو ومعارفه آقای محمد پورحسین باحضور اعضاءشورای اداری این بندربرگزارشد.

دراین مراسم امینی مدیراداره بندرودریانوردی شهیدباهنر باتقدیر وتشکراززحمات آقای کامجو ،طی حکمی آقای محمدپورحسین را به عنوان رئیس امورمالی بندرمنصوب کردند.

 

تودیع ومعارفه 1  تودیع ومعارفه5    تودیع ومعارفه 2

۱۰ مرداد ۱۳۹۱ ۱۵:۵۸
تعداد بازدید : ۱,۵۷۲