اخبار

برگزاری مسابقات فوتبال جام رمضان درشهرک باهنر

برگزاری مسابقات فوتبال جام رمضان درشهرک باهنر

رئیس هیئت فوتبال بندرشهید باهنر از شرکت  دو تیم از  بندرشهید باهنر درمسابقات فوتبال  جام رمضان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره بندرشهید باهنر، علی کامجو افزود: این دوره از مسابقات با حضور 8 تیم در دو گروه 4 تیمی با یکدیگر روبه رو خواهندشد.وی اظهار کرد : بندرشهید باهنر و بندرشهیدحقانی درگروه ب این دوره ازرقابت ها با تیم عملیات الف و اداری مالی هم گروه هستند که طبق برنامه شنبه مورخ7/5/ 91 ساعت21:00بندرشهید باهنربا عملیات الف روبرو خواهدشد.کامجو همچنین در ادامه گفت: درساعت 22:00  مورخ 7/5/91 بندرشهیدحقانی که یکی از امیدهای قهرمانی این دوره و دارای مقام سومی دوره گذشته این رقابت ها می باشد  به مصاف تیم اداری مالی خواهد رفت.

 

۲ مرداد ۱۳۹۱ ۱۱:۳۴
تعداد بازدید : ۱,۳۸۶