اخبار

مرکز خدمات دریایی و بندری مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت.

مرکز خدمات دریایی و بندری مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت.

اداره بندر شهید باهنر جهت تمرکز فعالیت های دریایی و بندری، با استفاده از اماکن و تجهیزات موجود مرکز خدمات دریایی و بندری را راه اندازی نمود. هدف از ایجاد این مرکز کاهش تردد در سطح محوطه های بندری، تمرکز فعالیت های مرتبط با امور دریایی – بندری و گمرکی جهت رفاه ارباب رجوع و تسریع در امور مرتبط به کالا و کشتی می باشد.

مرکز خدمات2

 

 

۲۷ خرداد ۱۳۹۱ ۰۸:۳۷
تعداد بازدید : ۱,۱۹۵