اخبار

مسئول جدید بندر شهید حقانی منصوب شد

مسئول جدید بندر شهید حقانی منصوب شد
به گزارش روابط عمومی اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر ، روز چهارشنبه مورخ 17/3/91 مراسم تودیع آقای سلیمی و معارفه آقای سالم شهیدی در بندر شهید باهنر برگزار شد.
در این مراسم امینی مدیر اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر از زحمات شبانه روزی سلیمی تقدیر و تشکر کردند و برای مسئول جدید بندر مسافری شهید حقانی آرزوی موفقیت و سربلندی نمودند.
معارفه رییس بندر حقانی2 
۱۷ خرداد ۱۳۹۱ ۱۴:۲۸
تعداد بازدید : ۱,۷۸۸