اخبار

از این پس شاهد تسریع و بهبود روند های ارایه خدمات در این بندر خواهیم بود

از این پس شاهد تسریع  و بهبود روند های ارایه خدمات در این بندر خواهیم بود
جلسه بررسی مشکلات در راهکارهای بهبود ارایه خدمات نرم افزار GCOMS *

*جلسه بررسی مشکلات در راهکارهای بهبود ارایه خدمات نرم افزار GCOMS *

درروز شنبه 16 آذر ماه 1387 با حضور آقای ماشین چی رئیس کمیته راهبری سامانه GCOMS ، مدیران و کارشناسان بندر شهید باهنر، مسؤولین شرکت رهیاب رایانه گستر  و  شرکت پارسیان در سالن کنفرانس معاونت  دریایی و بندری جلسه ای درخصوص بررسی مشکلات و بهبود روش های ارایه خدمات نرم افزار GCOMS برگزار و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید که یگ گروه از کارشناسان شرکت رهیاب رایانه گستر با استقرار در بندر نسبت به اعمال درخواست ها و برطرف کردن مشکلات مورد نظر بندر اقدام نمایند. لازم به توضیح است که این جلسه بنا به درخواست ها و پیگیری های مستمر بندر شهید باهنر در جهت طرح تکریم اراباب رجوع  صورت گرفته،و از این پس شاهد تسریع  و بهبود روند های ارایه خدمات در این بندر خواهیم بود

۱۸ آذر ۱۳۸۷ ۱۵:۲۰
تعداد بازدید : ۱,۲۴۲