اخبار

افتتاح تاکسی سرویس ویژه بندر شهید باهنروتوسعه فضای سبز

افتتاح تاکسی سرویس  ویژه بندر شهید باهنروتوسعه فضای سبز
تعداد 60 دستگاه تاکسی ویژه بندر شهید باهنر در خدمت مسافرین بندر شهید باهنر

افتتاح تاکسی سرویس  ویژه بندر شهید باهنر

 

 براساس رهنمود های مدیریت محترم بندردرارتباط با ساماندهی وضعیت حمل وحمل نقل مسافر امورعمومی بندرشهید باهنر مذاکره ای با سازمان تاکسی رانی بندرعباس انجام وتاکسی ویژه بندر شهید باهنررا راه اندازی نمود، در حال حاضر تعداد 60 دستگاه تاکسی ویژه بندردر دو شیفت و 30 دستگاه وانت بار، که در مواقع پهلوگیری کشتی های مسافری داخلی و خارجی سرویس دهی مسافرین را انجام می دهند .

 

توسعه فضای سبز

 با توجه بهره برداری از طرح توسعه اسکله های مسافری بندر شهید باهنر و دستور مدیرمحترم  بندر مبنی بر ایجاد فضای سبزاطراف اسکله ها ی مسافری جهت آماده سازی اسکله های مذکور برای نوروز 1388، امور عمومی بندر شهید باهنر اقدام به 350 متر مربع چمن کاری،کاشت 30 اصله درختچه،20 نهال گل و  کاشت 110 متر گل فصلی نموده است.

 

۱۱ آذر ۱۳۸۷ ۰۸:۴۸
تعداد بازدید : ۱,۱۴۰