اخبار

جلسه تودیع رئیس گارد و انتظامات بندر شهید باهنر

جلسه تودیع رئیس گارد و انتظامات بندر شهید باهنر
جلسه تودیع رئیس گارد و انتظامات بندر شهید باهنر بان ماه 87

               

به گزارش روابط عمومی بندر شهید باهنرروز 5 شنبه دوم آبان ماه جلسه تودیع سر بندر دار دوم عباس سلمانی رئیس سابق گارد و انتظامات بندر شهید باهنر با حضورآقای امینی مدیر بندر و شورای معاونین وآقای جمشیدی سرپرست گارد و انتظامات بندر شهید رجایی و تنی چند از مسئولین و همکاران اداره بندرشهید باهنر در فضائی بسیار صمیمی برگزار گردید و از تلاش و خدمات ارزنده جناب آقای سلمانی تقدیر بعمل آمد همچنین در این جلسه طی حکمی از سوی مدیریت بندر سر بندر دار سوم علی راهبری بعنوان سرپرست گارد و انتظامات بندر شهید باهنرمنصوب گردیدند .  

۲۵ آبان ۱۳۸۷ ۱۱:۵۳
تعداد بازدید : ۲,۵۳۳