اخبار

روز درختکاری

روز درختکاری

به مناسبت روز درختکاری و بمنظور ترویج این سنت حسنه، مراسم گرامیداشت این روز با کاشت تعدادی نهال درتاریخ 15/12/90 با حضور معاونین اداری ومالی, فنی ومهندسی, دریایی وبندری و بامشارکت جمعی از مسافرین در بندرشهید حقانی برگزار گردید.

درختکاری2 

 

۲۴ اسفند ۱۳۹۰ ۱۵:۲۵
تعداد بازدید : ۱,۷۵۶