حمیدرضا محمدحسینی

حمیدرضا محمدحسینی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
مرتضی سالاری

مرتضی سالاری معاون دریایی وبندری

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
معاون فنی و مهندسی

سید حسن بنادری معاون فنی و مهندسی

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
موسی عیدی زاده

موسی عیدی زاده معاون اداری و مالی

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
اسماعیل علی‌محمدی

اسماعیل علی‌محمدی سرپرست امور بندری

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • : 07632129420
 • : 07633555030
 • :
Hatami

بهزاد حاتمی رییس امور دریایی

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
pourhossein

محمد پورحسین رییس امور مالی

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
آذر رستمی

آذر رستمی رییس امور اداری

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر
 • :
سید اسماعیل صدقی جهرمی

سید اسماعیل صدقی جهرمی رییس گارد

 • : اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر