تماس با ما

 

اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنـــــــر

آدرس: بندر عباس,بلوار پاسداران,میدان قائم,اداره
بندر و دریانوردی شهید باهنر
تلفن: 6-33513293-076
دورنویس: 33556905-076
آدرس پست الکترونیک:info.bhn@pmo.ir  

 

بندر شهیـــد حقــــــانی

آدرس: بندر عباس,بلوار آیت الله طالقانی , بندر شهید حقانی
تلفن: 32237690-076

 

بندر جاسک

آدرس: جاسک، خیابان امام خمینی، جنب مسجد ولی عصر، اداره بندر و دریانوردی جاسک
تلفن: 6-33513293-076
دورنویس: 33556905-076

بندر هرمز

آدرس: بندر هرمز
تلفن: 35323235-076
 فاکس: ​35323185-076

بندر تیاب

آدرس: بندر تیاب
تلفکس: 6-42324233-076

بندر سیریک

آدرس: بندر سیریک
تلفکس: 42374923-076