سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

تعداد بازدیدکنندگان

۱۳ نفر
۱۳۸,۳۸۱ نفر
۱۳۲ نفر
۶۹ نفر
۲۱ فروردین ۱۳۹۶
۱,۱۹۹ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۰۳ ۲,۷۹۰   کاربر ۵,۲۱۴   صفحه
۰۵/۰۲ ۵,۴۰۸   کاربر ۸,۹۱۰   صفحه
۰۵/۰۱ ۴,۴۶۷   کاربر ۷,۵۳۷   صفحه
۰۴/۳۱ ۴,۹۴۹   کاربر ۸,۶۱۶   صفحه
۰۴/۳۰ ۳,۹۶۲   کاربر ۵,۲۸۵   صفحه
۰۴/۲۹ ۳,۳۸۰   کاربر ۵,۱۲۸   صفحه
۰۴/۲۸ ۴,۱۶۰   کاربر ۷,۷۶۳   صفحه
۰۴/۲۷ ۴,۴۸۰   کاربر ۷,۸۱۰   صفحه
۰۴/۲۶ ۴,۴۰۳   کاربر ۸,۲۱۰   صفحه
۰۴/۲۵ ۳,۹۹۲   کاربر ۷,۵۵۹   صفحه
۰۴/۲۴ ۴,۳۲۳   کاربر ۷,۸۷۴   صفحه
۰۴/۲۳ ۳,۲۶۶   کاربر ۵,۰۱۲   صفحه
۰۴/۲۲ ۳,۷۷۳   کاربر ۵,۹۰۰   صفحه
۰۴/۲۱ ۴,۱۱۹   کاربر ۷,۵۶۱   صفحه
۰۴/۲۰ ۴,۴۶۳   کاربر ۷,۹۲۹   صفحه
۰۴/۱۹ ۴,۹۰۸   کاربر ۸,۷۳۸   صفحه
۰۴/۱۸ ۴,۵۰۱   کاربر ۸,۱۵۸   صفحه
۰۴/۱۷ ۴,۲۴۹   کاربر ۷,۷۹۳   صفحه
۰۴/۱۶ ۳,۵۷۴   کاربر ۵,۳۴۸   صفحه
۰۴/۱۵ ۷,۰۷۴   کاربر ۹,۹۱۰   صفحه
۰۴/۱۴ ۴,۸۰۶   کاربر ۸,۵۲۸   صفحه
۰۴/۱۳ ۵,۳۵۶   کاربر ۹,۵۱۲   صفحه
۰۴/۱۲ ۵,۴۲۳   کاربر ۹,۸۴۲   صفحه
۰۴/۱۱ ۴,۳۷۱   کاربر ۸,۴۲۵   صفحه
۰۴/۱۰ ۵,۵۴۲   کاربر ۹,۳۹۹   صفحه
۰۴/۰۹ ۳,۹۲۷   کاربر ۵,۶۶۳   صفحه
۰۴/۰۸ ۴,۶۷۲   کاربر ۷,۱۸۸   صفحه
۰۴/۰۷ ۴,۹۲۶   کاربر ۷,۹۲۵   صفحه
۰۴/۰۶ ۳,۷۲۲   کاربر ۶,۰۵۹   صفحه
۰۴/۰۵ ۴,۴۸۳   کاربر ۶,۸۹۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸,۲۰۸ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۴,۹۷۰ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۱۳۰ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۳۱۱ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۲۶۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۷۴۲ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۷۵۸ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۶,۹۸۵ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۱,۷۹۱ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۴,۸۶۵ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۷,۱۸۸ ۱۱ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۴,۶۰۴ ۱۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۰,۰۷۱ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۳,۳۸۰ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۳,۵۸۱ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۰,۵۱۲ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۳,۶۴۴ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹,۴۰۵ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸,۶۷۸ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸,۶۴۷ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸,۵۸۳ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸,۲۱۴ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸,۷۲۹ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸,۱۷۴ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۴۷,۷۰۶ ۳۵ %

۳۶,۵۲۵ ۲۷ %
IRN
IRN
۲۸,۵۶۰ ۲۱ %
USA
USA
۷,۶۸۹ ۶ %
EU
EU
۵,۱۱۲ ۴ %
JPN
JPN
۲,۱۲۵ ۲ %
GBR
GBR
۱,۴۲۵ ۱ %
DEU
DEU
۱,۳۱۲ ۱ %
IND
IND
۱,۲۳۴ ۱ %
CHN
CHN
۸۲۴ ۱ %
POL
POL
۸۱۳ ۱ %
RUS
RUS
۷۹۵ ۱ %
ROM
ROM
۷۹۳ ۱ %
FRA
FRA
۷۱۰ ۱ %
NOR
NOR
۲۵۰ ۰ %
UKR
UKR
۱۹۶ ۰ %
ARE
ARE
۱۵۶ ۰ %
IRL
IRL
۱۵۴ ۰ %
FIN
FIN
۱۲۰ ۰ %
HKG
HKG
۱۱۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 8.0
IE 8.0
۳۶,۰۴۳ ۲۶ %
Chrome
Chrome
۲۳,۹۳۵ ۱۷ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۱,۴۳۰ ۱۶ %
Firefox
Firefox
۲۰,۴۸۶ ۱۵ %
Other
Other
۹,۸۰۰ ۷ %
Mozilla
Mozilla
۹,۵۳۹ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۶,۷۷۵ ۵ %
Safari
Safari
۳,۵۳۰ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۴۷۹ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۰۸۰ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۹۴ ۱ %
Opera
Opera
۷۳۷ ۱ %
Edge
Edge
۷۵ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۵۰,۷۶۲ ۳۷ %
XP ۴۳,۶۳۷ ۳۲ %
Other ۱۸,۹۲۱ ۱۴ %
Windows 2003 ۸,۳۹۳ ۶ %
Linux ۵,۵۱۷ ۴ %
iOS ۲,۹۹۸ ۲ %
Windows 8 ۲,۵۵۸ ۲ %
Windows 10 ۱,۴۶۰ ۱ %
Android ۱,۰۰۱ ۱ %
Vista ۷۰۰ ۱ %
FreeBSD ۳ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر شهید باهنر ۷۲۲
استخدام ۲۴۷
اسکله شهید حقانی ۲۱۲
اسکله شهید باهنر ۱۹۹
بندر باهنر ۱۷۵
سایت بندر شهید باهنر ۱۲۸
اسکله شهید باهنر بندرعباس ۱۲۷
اسکله باهنر ۱۱۳
اسکله شهید حقانی بندرعباس ۱۱۰
گمرک شهید باهنر ۱۰۴
اسکله حقانی ۹۳
بندرشهید باهنر ۸۳
بندر جاسک ۸۲
بندر شهید حقانی ۸۱
اداره بندر شهید باهنر ۷۶
سایت بندر باهنر ۷۰
بندرشهیدباهنر ۶۶
فیش حقوقی ۶۴
سید حسن بنادری ۶۲
اداره بندر باهنر ۶۱
بندر شهید رجایی ۶۱
گمرک باهنر ۶۰
بندر سیریک ۵۸
بندر تیاب ۵۷
اسکله حقانی بندرعباس ۵۰
بندرباهنر ۴۸
تیاب ۴۷
جاسک ۴۴
مزایده ۴۴
بندر شهید باهنر بندرعباس ۳۹
اسکله شهید باهنر بندر عباس ۳۷
باهنر ۳۵
اسکله باهنر بندرعباس ۳۵
شهید باهنر ۳۳
کاربرگ مناقصه طرح و ساخت ۳۳
بانوان ۳۲
بندر حقانی ۳۱
صادرات به عمان ۳۰
GCOMS ۳۰
مدیر فنی باهنر ۳۰
قاسم عسکری نسب ۲۹
اداره بنادر باهنر ۲۶
اسکله شهید حقانی بندر عباس ۲۶
بندرعباس به قشم ۲۶
اداره بندرباهنر ۲۵
تاریخچه بندر شهید رجایی ۲۵
اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر ۲۵
موسسه نوآوران دانش پویان افق ۲۴
سایت اسکله شهید حقانی بندرعباس ۲۴
گارد ۲۳