یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶

تعداد بازدیدکنندگان

۱۰ نفر
۱۱,۷۹۳,۲۲۵ نفر
۳,۸۵۶ نفر
۹,۴۵۹ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۰۶ ۷۱   کاربر ۱۵۰   صفحه
۱۲/۰۵ ۱۳۴   کاربر ۸۲۰   صفحه
۱۲/۰۴ ۸۳   کاربر ۱,۲۳۴   صفحه
۱۲/۰۳ ۹۶   کاربر ۵۳۵   صفحه
۱۲/۰۲ ۱۳۱   کاربر ۶۰۳   صفحه
۱۲/۰۱ ۸۱   کاربر ۲۸۸   صفحه
۱۱/۳۰ ۸۰   کاربر ۲۱۴   صفحه
۱۱/۲۹ ۱۱۴   کاربر ۱,۰۱۵   صفحه
۱۱/۲۸ ۱۳۳   کاربر ۴۶۷   صفحه
۱۱/۲۷ ۶۴   کاربر ۱۴۴   صفحه
۱۱/۲۶ ۱۱۵   کاربر ۱۸۲   صفحه
۱۱/۲۵ ۱۱۵   کاربر ۲۶۰   صفحه
۱۱/۲۴ ۱۱۸   کاربر ۲۶۲   صفحه
۱۱/۲۳ ۱۰۲   کاربر ۲۷۰   صفحه
۱۱/۲۲ ۹۱   کاربر ۱۶۶   صفحه
۱۱/۲۱ ۱۱۳   کاربر ۲۲۱   صفحه
۱۱/۲۰ ۸۸   کاربر ۳۸۰   صفحه
۱۱/۱۹ ۱۱۸   کاربر ۴۴۱   صفحه
۱۱/۱۸ ۱۴۱   کاربر ۳۶۹   صفحه
۱۱/۱۷ ۸۶   کاربر ۲۵۳   صفحه
۱۱/۱۶ ۱۰۶   کاربر ۲۳۷   صفحه
۱۱/۱۵ ۱۳۳   کاربر ۲۳۴   صفحه
۱۱/۱۴ ۲۰۵   کاربر ۳۴۵   صفحه
۱۱/۱۳ ۹۰   کاربر ۵۴۵   صفحه
۱۱/۱۲ ۸۴   کاربر ۳۶۱   صفحه
۱۱/۱۱ ۹۰   کاربر ۲۶۷   صفحه
۱۱/۱۰ ۹۳   کاربر ۳۰۷   صفحه
۱۱/۰۹ ۷۹   کاربر ۱۹۱   صفحه
۱۱/۰۸ ۱۳۳   کاربر ۳۶۴   صفحه
۱۱/۰۷ ۹۵   کاربر ۱۹۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۹,۲۷۷ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۵,۶۶۳ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۶۰۸ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۹۴۸ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۷۴۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۳,۲۰۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۴,۳۷۱ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۷,۸۶۷ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۳,۸۶۹ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۷,۷۷۵ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۴۰,۴۴۰ ۱۱ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۷,۶۸۶ ۱۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۲,۶۶۰ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۶,۰۹۳ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۵,۹۸۵ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۲,۵۱۳ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۵,۵۳۲ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۰,۸۹۶ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۰,۰۷۱ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۹,۹۴۹ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۰,۳۲۳ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۹,۷۹۳ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۰,۱۰۸ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۹,۴۵۰ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۴,۷۸۴,۳۸۴ ۴۲ %
ZZZ
ZZZ
۲,۲۴۹,۳۹۳ ۲۰ %
USA
USA
۱,۳۵۳,۹۱۹ ۱۲ %
EU
EU
۵۹۸,۲۹۵ ۵ %

۵۶۲,۹۷۲ ۵ %
GBR
GBR
۴۹۴,۹۸۶ ۴ %
CHN
CHN
۳۷۶,۲۴۰ ۳ %
FRA
FRA
۱۸۹,۹۲۴ ۲ %
DEU
DEU
۱۶۴,۶۶۵ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۰,۶۱۸ ۱ %
ROM
ROM
۱۰۴,۷۴۵ ۱ %
RUS
RUS
۱۰۴,۲۹۹ ۱ %
JPN
JPN
۶۴,۵۷۶ ۱ %
IND
IND
۶۱,۰۶۲ ۱ %
NOR
NOR
۳۸,۶۸۵ ۰ %
NLD
NLD
۳۱,۱۸۱ ۰ %
POL
POL
۲۹,۱۲۳ ۰ %
CAN
CAN
۲۲,۴۳۵ ۰ %
FIN
FIN
۲۲,۳۸۲ ۰ %
KOR
KOR
۲۲,۲۳۳ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 8.0
IE 8.0
۳۶,۱۶۲ ۲۴ %
Chrome
Chrome
۳۰,۸۷۲ ۲۰ %
Firefox
Firefox
۲۳,۳۵۹ ۱۵ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۱,۵۴۱ ۱۴ %
Mozilla
Mozilla
۱۰,۴۸۹ ۷ %
Other
Other
۱۰,۱۲۱ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۷,۳۴۴ ۵ %
Safari
Safari
۴,۶۵۳ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۶۷۳ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۲۵۹ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۹۲۷ ۱ %
Opera
Opera
۸۰۳ ۱ %
Edge
Edge
۱۱۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۵۵,۲۰۰ ۳۷ %
XP ۴۴,۱۶۴ ۳۰ %
Other ۱۹,۷۴۵ ۱۳ %
Linux ۹,۹۸۱ ۷ %
Windows 2003 ۸,۴۰۸ ۶ %
iOS ۴,۰۸۷ ۳ %
Windows 8 ۲,۹۸۷ ۲ %
Windows 10 ۲,۷۷۵ ۲ %
Android ۱,۱۹۵ ۱ %
Vista ۷۵۲ ۱ %
FreeBSD ۵ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر شهید باهنر ۷۳۵
استخدام ۳۷۵
اسکله شهید حقانی ۲۱۹
اسکله شهید باهنر ۲۰۹
بندر باهنر ۱۷۶
اسکله شهید باهنر بندرعباس ۱۳۱
سایت بندر شهید باهنر ۱۲۹
فیش حقوقی ۱۲۰
اسکله باهنر ۱۱۸
اسکله شهید حقانی بندرعباس ۱۱۰
گمرک شهید باهنر ۱۰۴
اسکله حقانی ۱۰۱
بندر جاسک ۹۳
سید حسن بنادری ۹۳
بندرشهید باهنر ۸۵
بندر شهید حقانی ۸۱
اداره بندر شهید باهنر ۷۷
سایت بندر باهنر ۷۰
بندرشهیدباهنر ۶۷
اداره بندر باهنر ۶۴
بندر شهید رجایی ۶۱
بندر سیریک ۶۰
گمرک باهنر ۶۰
بندر تیاب ۵۷
اسکله حقانی بندرعباس ۵۱
تیاب ۵۰
بندرباهنر ۴۸
جاسک ۴۶
مزایده ۴۴
اداره بنادر باهنر ۴۰
بندر شهید باهنر بندرعباس ۳۹
اسکله باهنر بندرعباس ۳۹
اسکله شهید باهنر بندر عباس ۳۸
فیش حقوقی بازنشستگان ۳۷
باهنر ۳۵
بندر حقانی ۳۵
شهید باهنر ۳۳
GCOMS ۳۳
کاربرگ مناقصه طرح و ساخت ۳۳
بانوان ۳۳
صادرات به عمان ۳۰
مدیر فنی باهنر ۳۰
اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر ۲۹
قاسم عسکری نسب ۲۹
اسکله شهید حقانی بندر عباس ۲۷
تاریخچه بندر شهید رجایی ۲۶
بندرعباس به قشم ۲۶
سایت اسکله شهید حقانی بندرعباس ۲۶
اداره بندرباهنر ۲۵
حقانی ۲۵