پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

تعداد بازدیدکنندگان

۲۳ نفر
۱۴۰,۷۲۰ نفر
۲۵ نفر
۴۷ نفر
۲۱ فروردین ۱۳۹۶
۱,۱۹۹ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۰ ۱,۰۲۱   کاربر ۲,۲۶۶   صفحه
۰۶/۲۹ ۱,۷۰۶   کاربر ۵,۰۶۱   صفحه
۰۶/۲۸ ۱,۶۶۷   کاربر ۴,۸۰۵   صفحه
۰۶/۲۷ ۱,۹۲۴   کاربر ۵,۸۹۷   صفحه
۰۶/۲۶ ۱,۸۷۳   کاربر ۵,۱۴۳   صفحه
۰۶/۲۵ ۱,۸۴۸   کاربر ۵,۳۶۸   صفحه
۰۶/۲۴ ۹۰۴   کاربر ۲,۴۶۷   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۲۴۱   کاربر ۳,۳۰۴   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۱۰۱   کاربر ۶,۲۲۹   صفحه
۰۶/۲۱ ۳,۱۳۵   کاربر ۹,۶۳۵   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۰۲۳   کاربر ۵,۴۸۸   صفحه
۰۶/۱۹ ۱,۵۰۲   کاربر ۳,۹۸۸   صفحه
۰۶/۱۸ ۷۴۱   کاربر ۱,۸۳۷   صفحه
۰۶/۱۷ ۶۹۷   کاربر ۱,۷۸۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۸۱۴   کاربر ۲,۴۰۴   صفحه
۰۶/۱۵ ۱,۴۵۴   کاربر ۳,۹۹۴   صفحه
۰۶/۱۴ ۱,۹۲۸   کاربر ۴,۷۲۶   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۱۶   کاربر ۶,۲۰۱   صفحه
۰۶/۱۲ ۴,۱۵۲   کاربر ۷,۱۴۸   صفحه
۰۶/۱۱ ۱,۷۱۲   کاربر ۴,۳۵۹   صفحه
۰۶/۱۰ ۷۶۳   کاربر ۲,۳۲۳   صفحه
۰۶/۰۹ ۹۹۶   کاربر ۲,۷۹۴   صفحه
۰۶/۰۸ ۱,۵۴۸   کاربر ۴,۴۳۸   صفحه
۰۶/۰۷ ۱,۶۱۴   کاربر ۴,۵۰۳   صفحه
۰۶/۰۶ ۱,۷۶۶   کاربر ۴,۸۹۹   صفحه
۰۶/۰۵ ۱,۶۹۴   کاربر ۴,۷۱۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۱,۴۴۷   کاربر ۳,۵۳۲   صفحه
۰۶/۰۳ ۷۵۸   کاربر ۱,۸۶۹   صفحه
۰۶/۰۲ ۱,۰۶۴   کاربر ۳,۰۱۶   صفحه
۰۶/۰۱ ۱,۳۷۹   کاربر ۳,۶۵۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۸,۴۲۴ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۵,۱۲۲ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۴,۱۸۰ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۳,۳۶۰ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۳,۳۱۷ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲,۷۷۵ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۸۰۵ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۷,۰۷۱ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۲,۰۵۱ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۵,۲۳۶ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۷,۶۲۴ ۱۱ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۵,۱۶۵ ۱۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۳۰,۵۲۵ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۳,۸۸۳ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۳,۹۸۱ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۰,۸۸۰ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۳,۹۵۶ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۹,۶۲۷ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸,۸۷۵ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸,۸۷۰ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۸,۷۴۸ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۸,۳۸۹ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۸,۹۰۳ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸,۳۸۰ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۴۸,۸۰۱ ۳۵ %

۳۶,۵۲۵ ۲۶ %
IRN
IRN
۲۹,۲۸۲ ۲۱ %
USA
USA
۷,۸۷۹ ۶ %
EU
EU
۵,۲۳۱ ۴ %
JPN
JPN
۲,۱۲۵ ۲ %
GBR
GBR
۱,۴۴۱ ۱ %
DEU
DEU
۱,۳۳۵ ۱ %
IND
IND
۱,۲۴۲ ۱ %
RUS
RUS
۸۳۸ ۱ %
CHN
CHN
۸۲۸ ۱ %
ROM
ROM
۸۲۸ ۱ %
POL
POL
۸۱۴ ۱ %
FRA
FRA
۷۱۸ ۱ %
NOR
NOR
۲۵۴ ۰ %
UKR
UKR
۲۰۷ ۰ %
ARE
ARE
۱۶۱ ۰ %
IRL
IRL
۱۵۴ ۰ %
FIN
FIN
۱۲۶ ۰ %
HKG
HKG
۱۱۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
IE 8.0
IE 8.0
۳۶,۰۷۳ ۲۶ %
Chrome
Chrome
۲۵,۰۴۹ ۱۸ %
IE 7.0
IE 7.0
۲۱,۴۴۷ ۱۵ %
Firefox
Firefox
۲۱,۰۵۰ ۱۵ %
Other
Other
۹,۸۰۲ ۷ %
Mozilla
Mozilla
۹,۵۸۷ ۷ %
IE 9.0
IE 9.0
۷,۰۶۶ ۵ %
Safari
Safari
۳,۶۵۳ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲,۴۸۱ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲,۱۲۸ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۷۰ ۱ %
Opera
Opera
۷۴۶ ۱ %
Edge
Edge
۷۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۵۱,۷۶۳ ۳۷ %
XP ۴۳,۷۳۳ ۳۲ %
Other ۱۸,۹۵۹ ۱۴ %
Windows 2003 ۸,۴۰۲ ۶ %
Linux ۶,۱۶۵ ۴ %
iOS ۳,۱۱۴ ۲ %
Windows 8 ۲,۶۶۹ ۲ %
Windows 10 ۱,۶۹۱ ۱ %
Android ۱,۰۳۰ ۱ %
Vista ۷۱۱ ۱ %
FreeBSD ۳ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
بندر شهید باهنر ۷۲۳
استخدام ۲۵۳
اسکله شهید حقانی ۲۱۲
اسکله شهید باهنر ۲۰۰
بندر باهنر ۱۷۵
سایت بندر شهید باهنر ۱۲۹
اسکله شهید باهنر بندرعباس ۱۲۸
اسکله باهنر ۱۱۵
اسکله شهید حقانی بندرعباس ۱۱۰
گمرک شهید باهنر ۱۰۴
اسکله حقانی ۹۳
بندر جاسک ۸۵
بندرشهید باهنر ۸۳
بندر شهید حقانی ۸۱
فیش حقوقی ۷۸
اداره بندر شهید باهنر ۷۶
سایت بندر باهنر ۷۰
بندرشهیدباهنر ۶۶
سید حسن بنادری ۶۶
اداره بندر باهنر ۶۳
بندر شهید رجایی ۶۱
بندر سیریک ۶۰
گمرک باهنر ۶۰
بندر تیاب ۵۷
اسکله حقانی بندرعباس ۵۰
بندرباهنر ۴۸
تیاب ۴۷
جاسک ۴۴
مزایده ۴۴
بندر شهید باهنر بندرعباس ۳۹
اسکله شهید باهنر بندر عباس ۳۷
اسکله باهنر بندرعباس ۳۷
باهنر ۳۵
شهید باهنر ۳۳
کاربرگ مناقصه طرح و ساخت ۳۳
بانوان ۳۳
بندر حقانی ۳۱
صادرات به عمان ۳۰
GCOMS ۳۰
مدیر فنی باهنر ۳۰
قاسم عسکری نسب ۲۹
اداره بنادر باهنر ۲۷
تاریخچه بندر شهید رجایی ۲۶
اسکله شهید حقانی بندر عباس ۲۶
بندرعباس به قشم ۲۶
اداره بندرباهنر ۲۵
اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر ۲۵
موسسه نوآوران دانش پویان افق ۲۴
سایت اسکله شهید حقانی بندرعباس ۲۴
گارد ۲۳