پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

اخبار

اشاعه فرهنگ کتاب خوانی درشناورهای مسافری

اشاعه فرهنگ کتاب خوانی درشناورهای مسافری
مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان،خبر از اجرای طرح پیاده سازی کتاب خانه های سیاردر شناورهای مسافری داد.
به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر ،محمدحسینی با اعلام این  خبرگفت: با
توجه به پایین بودن سرانه مطالعه درکشورودرراستای اشاعه توسعه فرهنگ کتاب خوانی با انعقاد
تفاهم نامه فی مابین اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر وشرق استان واداره کل ارشاد اسلامی
جزیره قشم،برای اولین بار طرح کتاب خانه سیاردرشناورهای مسافری درمسیرهای بندرشهید حقانی به
جزایرقشم وهرمزاجرا خواهد شد.
وی درپایان افزود: این طرح با هدف اجراء تعهدات این بندردرراستای معرفی مسئولیت اجتماعی
درحوزه دریایی وبندری به اجرا گذاشته است.

۱۳ دی ۱۳۹۶ ۱۲:۵۵
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۶۳